Tương tự như tháng trước đó, Nissan Việt Nam vẫn duy trì các mức giảm giá bán cho từng mẫu xe, cao nhất lên tới 100 triệu đồng.

Cụ thể, chương trình ưu đãi mới được Nissan Việt Nam bổ sung trong tháng 6/2020 là giảm giá 20% dầu động cơ, giảm giá 20% lọc gió điều hoà và kiểm tra miễn phí hệ thống điều hoà cho các khách hàng sử dụng dòng xe Nissan từ 1/6 đến hết 30/6/2020.

Bảng giá xe Nissan tháng 6/2020


An Bình