Biểu lãi suất ngân hàng VietinBank dao động ở trong khoảng từ 0,1% đến 6,5% tùy thuộc vào từng kì hạn.

Với các khách hàng cá nhân, ngân hàng VietinBank áp dụng lãi suất 0,1%/năm cho tiền gửi không kì hạn. Trong khi đó lãi suất tiết kiệm có kì hạn nằm trong khoảng từ 0,2% đến 6,5%/năm.

Cụ thể, lãi suất huy động kì hạn dưới 1 tháng hiện là 0,2%/năm, giảm 0,1 điểm % so với đầu tháng 5. Kì hạn 1 tháng đến dưới 2 tháng, lãi suất 4%/năm, giảm 0,3 điểm %.

Đặc biệt, tại kì hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng, lãi suất huy động giảm đến 0,45 điểm % so với tháng trước, từ 4,7%/năm xuống còn 4,25%/năm. Đây cũng là mức giảm cao nhất trong lần điều chỉnh này của VietinBank.

Các kì hạn từ 6 tháng đến dưới 9 tháng được huy động cùng mức lãi suất 4,9%/năm, giảm 0,2 điểm %.

Tiền gửi tiết kiệm kì hạn từ 9 tháng đến dưới 12 tháng được giữ nguyên lãi suất 5,1%/năm.

Với các kì hạn dài từ 12 tháng đến 36 tháng và trên 36 tháng đều được áp dụng chung mức lãi suất 6,5%/năm. So với tháng trước, lãi suất tiền gửi tại các kì hạn này giảm từ 0,1 đến 0,3 điểm%. Đây cũng là mức lãi suất tiết kiệm cao nhất tại nhất tại ngân hàng VietinBank tại thời điểm này.

Bảng lãi suất ngân hàng VietinBank tháng 6/2020


Mộc Anh