Reatimes mà tôi biết: “Trẻ” nhưng không "non"

Reatimes mà tôi biết: “Trẻ” nhưng không "non"

06:01 09/08/2019

Theo chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh, mặc dù có tuổi đời còn rất non trẻ so với nhiều ấn phẩm báo chí về bất động sản khác, song Reatimes đã và đang khẳng định vị thế của mình: “Trẻ” nhưng không "non".

Tiêu điểm