Ngày 5/10/2016, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam ban hành Quyết định số 1996/ QĐ-NHNN chấp thuận việc sửa đổi nội dung về mức vốn điều lệ tại giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (gọi tắt là VPBFC - thương hiệu FE CREDIT) lên 2.790 tỷ đồng.

Quyết định sửa đổi nội dung liên quan tới vốn điều lệ tại Khoản 3 Điều 1 Giấy phép thành lập và hoạt động số 02/GP-NHNN ngày 30/01/2007 của Thống đốc NHNN cấp cho Công ty TNHH MTV tài chính Than - Khoáng sản Việt Nam (nay là Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, thương hiệu FE CREDIT). Vốn điều lệ với tỷ lệ 100%: 2.790 tỷ do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng sở hữu. 

FE CREDIT được chấp thuận điều chỉnh nâng vốn điều lệ

FE CREDIT được chấp thuận điều chỉnh nâng vốn điều lệ

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 02/GP-NHNN ngày 30/01/2007 nêu trên. Quyết định này thay thế Quyết định số 262/QĐ-NHNN ngày 03/3/2016 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi nội dung về mức vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của FE CREDIT.

Đại diện của FE CREDIT, ông Kalidas Ghose, Tổng Giám đốc điều hành cho biết: “Đây là lần thứ 2 trong năm 2016 FE CREDIT liên tiếp điều chỉnh nâng vốn điều lệ. Việc tăng vốn điều lệ này là một bước quan trọng, tạo điều kiện cho FE CREDIT phát triển doanh nghiệp và hướng đến việc đáp ứng tốt hơn, nhanh hơn các nhu cầu tài chính tiêu dùng của người dân Việt Nam.

Điều này đồng nghĩa với việc khách hàng của chúng tôi sẽ luôn được tiếp cận với nguồn vốn ngày một thuận tiện hơn và các đối tác của chúng tôi cũng được tạo điều kiện tăng trưởng tốt hơn.

Nguồn vốn điều lệ sau khi tăng sẽ tích cực tác động đến hoạt động của công ty cũng như góp phần nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu; củng cố nguồn vốn đầu tư phát triển cơ sở vật chất; hệ thống công nghệ thông tin và quản trị rủi ro nhằm nâng cao năng lực quản trị, kiểm soát rủi ro, đảm bảo tiền đề tăng trưởng an toàn, bền vững; đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh trong tương lai của doanh nghiệp”.

 

 

Nhật Đức