Theo quyết định vừa được phê duyệt, kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Bắc Từ Liêm, gồm: Đất nông nghiệp hơn 1.1741ha, đất phi nông nghiệp hơn 3.090ha, đất chưa sử dụng hơn 299ha.

Tương tự, kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Long Biên, gồm: Đất nông nghiệp hơn 1.746ha, đất phi nông nghiệp hơn 4.222ha, đất chưa sử dụng hơn 12,4ha.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Thanh Xuân: Đất nông nghiệp hơn 10.9ha, đất phi nông nghiệp hơn 890ha, đất chưa sử dụng hơn 7,5ha.

Một góc Hà Đông nhìn từ trên cao. Ảnh minh họa

Một góc Hà Đông nhìn từ trên cao. Ảnh minh họa

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Hà Đông: Đất nông nghiệp hơn 1.099ha, đất phi nông nghiệp hơn 3.342ha, đất chưa sử dụng hơn 521ha.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Chương Mỹ: Đất nông nghiệp hơn 16.326ha, đất phi nông nghiệp hơn 6.946ha, đất chưa sử dụng hơn 464,6ha.

Ngoài quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất trên, UBND TP. Hà Nội cũng yêu cầu, UBND quận, huyện nêu trên có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017, trường hợp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng để thực hiện các dự án phát triển kinh tế -  xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong kế hoạch thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND thành phố trước ngàv 31/5/2017.

UBND quận, huyện tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện thu hồi đất theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2017...

Vạn Xuân