Tại Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2016 mới đây, Kiểm toán nhà nước (KTNN) kiến nghị UBND TP Hà Nội xem xét một số vấn đề lên quan đến Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC - TNHH MTV.

Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC - TNHH MTV

Tụ sở Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC - TNHH MTV

Cụ thể, KTNN kiến nghị thành phố thu hồi 42.972 m2 đất của Công ty Vật liệu xây dựng và Xuất nhập khẩu Hồng Hà để giao cho UDIC quản lý; phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của viên chức quản lý doanh nghiệp của Tổng công ty làm cơ sở để đơn vị thực hiện.

UBND Thành phố Hà Nội cũng cần công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp đối với doanh nghiệp này theo quy định của Bộ Tài chính; chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát việc quản lý và sử dụng đất góp vốn liên doanh của UDIC vào Công ty TNHH Phát triển khu đô thị Nam Thăng Long theo đúng quy định.

Ngoài ra, Cục Thuế thành phố Hà Nội phải rà soát và điều chỉnh các trường hợp chuyển từ hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, giao đất không thu tiền sử dụng đất trước ngày 1/7/2014.

KTNN còn kiến nghị Công an thành phố Hà Nội (chủ đầu tư) khi phê duyệt quyết toán công trình đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc nhà PC67 - gói thầu “xây dựng nhà làm việc, chống sét, chống mối PCCC” thuộc hạng mục “phá dỡ kết cấu bê tông nền móng có cốt thép” thì thực hiện giảm trừ quyết toán 91 triệu đồng và xử lý theo quy định về đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước đối với UDIC.

Chủ đầu tư Bệnh viện Bạch Mai thì được đề xuất giảm trừ quyết toán 105 triệu đồng cho Tổng công ty và xử lý theo quy định khi phê duyệt quyết toán công trình “Trung tâm ung bướu và Trung tâm tim mạch trẻ em thuộc hạng mục Kiến trúc tầng 1 - 12 và tầng 13 - mái”.

Theo Linh Lê/ Vietnambiz