Theo biểu lãi suất mới nhất đầu tháng 6 của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt nam (Vietcombank), lãi suất tiền gửi kì hạn từ 1 tháng đến 36 tháng dao động từ 4%/năm đến 6,6%/năm. Mức lãi suất tiết kiệm cao nhất được áp dụng tại kì hạn gửi 24 tháng.

Lãi suất huy động kì hạn 1 tháng và 2 tháng giảm 0,1 điểm % xuống 4%/năm. Ở kì hạn 3 tháng, lãi suất tiền gửi được điều chỉnh từ 4,5%/năm xuống còn 4,25%/năm, giảm 0,25 điểm % so với đầu tháng 5.

Lãi suất tiền gửi kì hạn 6 tháng và 9 tháng là 4,9%/năm.

Ở các kì hạn dài hơn, lãi suất ngân hàng Vietcombank không thay đổi so với tháng trước.

Biểu lãi suất ngân hàng Vietcombank đối với khách hàng cá nhân:

Biểu lãi suất ngân hàng Vietcombank đối với khách hàng doanh nghiệp:


An Bình