*Có thể bạn muốn tìm hiểu: Phát hiện kho báu nguy hiểm nhất lịch sử loài người

1. Lịch phát sóng phim trên kênh D-Dramas ngày 1/4/2017

Thời gianTên chương trình
00:00 Thiên tài lang băm - Tập 20
01:00 Chuyện tình bác sĩ - Tập 2
02:00 Tình yêu vô hình - Tập 13
03:00 Thiên tài lang băm - Tập 21
04:00 Anamika - Linh hồn tội lỗi - Tập 80
05:00 Tôn tử đại truyện - Tập 1
06:00 Tình yêu vô hình - Tập 14
07:00 Thiên tài lang băm - Tập 22
08:00 Anamika - Linh hồn tội lỗi - Tập 81
08:50 Thông tin tiêu dùng D-Dramas
09:00 Chuyện tình bác sĩ - Tập 3
09:50 Thông tin tiêu dùng D-Dramas
10:00 Thiên tài lang băm - Tập 23
10:40 Sống cùng D-Dramas 2017 - Tập 5
10:50 Thông tin tiêu dùng D-Dramas
11:00 Trái tim trong sáng -Tập 46
12:00 Anamika - Linh hồn tội lỗi - Tập 82
13:00 Chuyện tình bác sĩ - Tập 4
13:50 Thông tin tiêu dùng D-Dramas
14:00 Thiên tài lang băm - Tập 24
14:50 Thông tin tiêu dùng D-Dramas
15:00 Tình yêu vô hình - Tập 15
15:50 Thông tin tiêu dùng D-Dramas
16:00 Chuyện tình bác sĩ - Tập 5
17:00 Trái tim trong sáng -Tập 47
18:00 Tình yêu vô hình - Tập 16
19:00 Tân thiên long bát bộ - Tập 1
20:00 Trái tim trong sáng -Tập 48
21:00 Chuyện tình bác sĩ - Tập 6
22:00 Anamika - Linh hồn tội lỗi - Tập 81
22:50 Thông tin tiêu dùng D-Dramas
23:00 Hận thù in dấu - Tập 44

Giờ chiếu có thể thay đổi phụ thuộc vào đài truyền hình, Tiêu dùng + sẽ cập nhật lịch phát sóng các bộ phim trên kênh D-Dramas mỗi ngày, đón xem ở mục Tiêu dùng 24h / Giải trí

Tường Vy / Reatimes