*Có thể bạn muốn tìm hiểu: Phát hiện kho báu nguy hiểm nhất lịch sử loài người

1. Lịch phát sóng phim trên kênh D-Dramas ngày 4/3/2017

Thời gianTên chương trìnhChi tiết
00:00 Pinocchio - Tập 20  
01:00 Tình yêu nơi đâu - Tập 23  
02:00 Phát súng hận thù - Tập 16  
03:00 Pinocchio - Tập 21  
04:00 Anamika - Linh hồn tội lỗi - Tập 53  
05:00 Trái tim trong sáng -Tập 18  
06:00 Phát súng hận thù - Tập 17  
07:00 Pinocchio - Tập 22  
08:00 Anamika - Linh hồn tội lỗi - Tập 54  
08:50 Thông tin tiêu dùng D-Dramas  
09:00 Tình yêu nơi đâu - Tập 24  
09:40 Sống cùng D-Dramas 2017 - Tập 1  
09:50 Thông tin tiêu dùng D-Dramas  
10:00 Pinocchio - Tập 24  
10:40 Thông tin tiêu dùng D-Dramas  
10:50 Thông tin tiêu dùng D-Dramas  
11:00 Trái tim trong sáng -Tập 19  
11:35 Thông tin tiêu dùng D-Dramas  
11:40 Thông tin tiêu dùng D-Dramas  
12:00 Anamika - Linh hồn tội lỗi - Tập 55  
13:00 Tình yêu nơi đâu - Tập 25  
13:40 Thông tin tiêu dùng D-Dramas  
13:50 Thông tin tiêu dùng D-Dramas  
14:00 Em thật tuyệt vời - Tập 1  
14:40 Thông tin tiêu dùng D-Dramas  
14:45 Thông tin tiêu dùng D-Dramas  
15:00 Phát súng hận thù - Tập 18  
15:40 Thông tin tiêu dùng D-Dramas  
15:50 Thông tin tiêu dùng D-Dramas  
16:00 Tình yêu nơi đâu - Tập 26  
17:00 Trái tim trong sáng -Tập 20  
18:00 Phát súng hận thù - Tập 19  
18:40 Thông tin tiêu dùng D-Dramas  
19:00 Em thật tuyệt vời - Tập 2  
20:00 Trái tim trong sáng -Tập 21  
21:00 Em thật tuyệt vời - Tập 3  
22:00 Anamika - Linh hồn tội lỗi - Tập 54  
22:50 Thông tin tiêu dùng D-Dramas  
23:00 Hận thù in dấu - Tập 17

Giờ chiếu có thể thay đổi phụ thuộc vào đài truyền hình, Tiêu dùng + sẽ cập nhật lịch phát sóng các bộ phim trên kênh D-Dramas mỗi ngày, đón xem ở mục Tiêu dùng 24h / Giải trí

Tường Vy / Reatimes