UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 1668/QĐ-UBND phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững Vườn Quốc gia (VQG) Côn Đảo đến năm 2030. 

Theo đó, nhằm đầu tư phát triển du lịch sinh thái dựa trên nền tảng bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học ở các hợp phần rừng, đất ngập nước và biển, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ cho thuê hơn 888ha rừng. Chủ trương này sẽ góp phần phát triển chuỗi sản phẩm du lịch sinh thái độc đáo, có đẳng cấp quốc gia và quốc tế tại Côn Đảo.

Cụ thể, trong giai đoạn đến năm 2030, tổng diện tích cho thuê môi trường rừng VGQ Côn Đảo là hơn 888ha, chiếm hơn 15% tổng diện tích hợp phần bảo tồn rừng, trong đó có hơn 720ha thuộc phân khu dịch vụ - hành chính và hơn 167ha thuộc phân khu phục hồi sinh thái.

Vườn Quốc gia Côn Đảo

Để sử dụng bền vững tài nguyên đa dạng sinh học, phát huy giá trị phòng hộ đầu nguồn của rừng và dịch vụ hệ sinh thái khác để phát triển kinh tế - xã hội,... của huyện Côn Đảo, tại Quyết định số 1668/QĐ-UBND, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nêu rõ: "Phát triển du lịch sinh thái là một hoạt động quan trọng của VQG Côn Đảo trong giai đoạn tử nay đến năm 2030. Phát triển du lịch sinh thái tốt còn góp phần cho công tác bảo tồn thiên nhiên, đống thời góp phần cho sự phát triển kinh tế địa phương".

Đối với phương án quản lý rừng bền vững ở VQG Côn Đảo, tỉnh xác định phát triển du lịch sinh thái là hoạt động quan trọng để tăng nguồn thu về kinh tế nhưng phải duy trì giá trị “hoang sơ” của hệ sinh thái, cảnh quan và tài nguyên du lịch tự nhiên, kiên quyết không đánh đổi giá trị “hoang sơ” này bằng lợi ích kinh tế.

VQG Côn Đảo có diện tích gần 20.000ha, trong đó hợp phần rừng bảo tồn là gần 6.000ha và 14.000ha hợp phần biển (đất ngập nước). Đối với hợp phần rừng bao gồm: Đất có rừng chiếm 92,8%, đất chưa có rừng có diện tích là 410ha, chiếm 7,1%.

Lê Minh