Biểu lãi suất tiết kiệm cho khách hàng cá nhân đồng loạt giảm 0,25 - 0,5%/năm ở nhiều kì hạn gửi. Mức lãi suất cao nhất được áp dụng tại Vietcombank hiện tại là 6,1%/năm khi khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại kì hạn 24 tháng. Mức thấp nhất là tiền gửi không kì hạn được hưởng lãi suất 0,1%/năm.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, biểu lãi suất ngân hàng Vietcombank tháng 7 cho khách hàng doanh nghiệp cũng có nhiều thay đổi, giao động ở mức 3,7% - 5%/năm.

Bảng lãi suất ngân hàng Vietcombank tháng 7/2020 cho khách hàng cá nhân

Bảng lãi suất ngân hàng vietcombank tháng 7/2020

Bảng lãi suất ngân hàng Vietcombank tháng 7/2020 cho khách hàng doanh nghiệp

Bảng lãi suất ngân hàng vietcombank tháng 7/2020


Mi Trần