Trong tháng 5/2020, mức lãi suất tiết kiệm cao nhất tại VietinBank là 6,8%/năm được áp dụng tại các kì hạn 12 tháng và từ 24 tháng trở lên đối với khách hàng cá nhân; và tại các kì hạn trên 36 tháng đối với khách hàng tổ chức.

Bảng lãi suất ngân hàng Vietinbank tháng 5/2020

Bảng lãi suất ngân hàng Vietinbank tháng 5/2020


Mi Trần