HÀ NỘI

Ít mây đến quang mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 9-12 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 21-24 độ

PHÍA TÂY BẮC BỘ

Ít đến quang mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Vùng núi cao có băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 6-9 độ, có nơi dưới 3 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

PHÍA ĐÔNG BẮC BỘ

Ít mây đến quang mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Vùng núi cao có băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 9-12 độ, vùng núi 6 - 9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 21-24 độ

THANH HÓA - THỪA THIÊN HUẾ

Phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : Phía Bắc 12-15 độ, phía Nam có nơi 15-17 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ

ĐÀ NẴNG ĐẾN BÌNH THUẬN

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ, phía Nam có nơi 21-23 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ; phía Nam 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

TÂY NGUYÊN

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 13-16 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 24-27 độ

NAM BỘ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ

An Nhiên