Mới đây, Sở Tài nguyên - Môi trường đã có văn bản thông tin về khu đất thẩm định giá lần thứ 10 tại khu đất tại số 12/78 đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp. Khu đất này được UBND TP.HCM ban hành quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 8/4/2021, về việc cho phép Công ty Cổ phần Da giày Sagoda chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ - siêu thị.

Tại quyết định này, UBND TP cho phép Công ty Cổ phần Da Giày Sagoda chuyển mục đích sử dụng đất đối với khu đất đã được UBND TP cho thuê làm cơ sở sản xuất giày tại Quyết định số 4331/QĐ-UB ngày 23/10/2002, diện tích phù hợp quy hoạch được phép chuyển mục đích sử dụng đất là 25.088,3m2, thuộc thửa 58, tờ bản đồ số 108, bộ địa chính phường 12, quận Gò Vấp (nay thuộc phường 14, quận Gò Vấp), để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ - Siêu thị theo Quyết định chủ trương đầu tư số 2663/QĐ-UB ngày 26/6/2018 của UBND TP. Thời hạn sử dụng đất kể từ ngày ban hành quyết định 1215/QĐ-UBND đến ngày 26/6/2068. Hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất và thu tiền đất hàng năm theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Ngày 13/1/2022, UBND thành phố ban hành Quyết định số 158/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 8/4/2021, theo đó điều chỉnh thời hạn sử dụng đất thành 50 năm kể từ ngày 8/4/2021.

Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ - siêu thị ở số 12/78 đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp (Ảnh: Hiếu CT)

Liên quan đến khu đất số 12/78 đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp, ngày 26/6/2018, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 2663/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trung Tâm thương mại dịch vụ - siêu thị  của Công ty Sagoda với tổng vốn đầu tư dự án là 270 tỷ đồng, trong đó vốn góp 54 tỷ đồng (20%); thời hạn hoạt động 50 năm.

Theo chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND TP.HCM, khu đất để thực hiện dự án trên có diện tích 25.640 m2. Trong đó, đất phù hợp quy hoạch để xây dựng công tình là 25.088 m2. Cụ thể, đất xây dựng công trình là 12.500 m2; đất giao thông, sân bãi là hơn 10.500 m2; đất cây xanh, bồn hoa là 2.538 m2. Mật độ xây dựng là 50%, tầng cao tối đa là 4 tầng.

Ngày 26/9/2018, UBND quận Gò Vấp đã ra quyết định 3604/QĐ-XDVPHC xử phạt Công ty Sagoda do ông Bùi Văn Đức làm đại diện pháp luật với số tiền 40 triệu đồng về hành vi xây dựng trái phép công trình Trung tâm thương mại dịch vụ - siêu thị.

Cụ thể, Công ty Sagoda và đơn vị thi công xây dựng là Công ty Cổ phần Xây lắp & Vật tư xây dựng (CBM) đã thi công phần móng, diện tích 5.000m2; thi công sàn tầng hầm, diện tích 2.000m2; thi công cốt pha sàn tầng 1, diện tích 120m2, tuy nhiên các hạng mục thi công này đều chưa có giấy phép xây dựng.

Theo quyết định xử phạt, UBND quận Gò Vấp yêu cầu trong vòng 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, Công ty Sagoda phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả bằng cách liên hệ cơ quan chức năng lập thủ tục đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định, nếu chủ đầu tư không xuất trình được giấy phép cho cơ quan có thẩm quyền trong thời gian này sẽ bị buộc tháo dỡ phần công trình vi phạm.

Khu đất số 12/78 đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp mà Công ty Sagoda đang tiến hành xây dựng công trình có nguồn gốc là đất thuộc sở hữu nhà nước, do Công ty cổ phần da giày Sagoda là doanh nghiệp cổ phần hóa từ Công ty da giày Sagoda (trực thuộc UBND TP.HCM)
Khu đất này từng  bị UBND quận Gò Vấp ra quyết định xử phạt với số tiền 40 triệu đồng về hành vi xây dựng trái phép công trình. (Ảnh: Hiếu CT)
Khu đất để thực hiện dự án trên có diện tích 25.640 m2 với mật độ xây dựng là 50%, tầng cao tối đa là 4 tầng. (Ảnh: Hiếu CT)

Tương tự, tại khu đất số 4/6 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 16, quận Gò Vấp, Sở Tài nguyên - Môi trường đã có văn bản thẩm định giá lần thứ 16. Khu đất này được UBND TP chấp thuận cho Công ty TNHH Thiết bị Mê Kông (Thuộc tổng Công ty Cơ điện Xây dựng -  CTCP) sử dụng đất tại quyết định số 4510/QĐ-UBND ngày 11/9/2015. 

Khu đất số 4/6 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 16, quận Gò Vấp có diện tích là 5.308 m2, mục đích sử dụng đất là sản xuất kinh doanh (kho theo hiện trạng). Hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm. Thời hạn thuê đất kể từ ngày 3/8/2012 cho đến hết ngày ngày 31/12/2020.

Vị trí khu đất công này được xác định cụ thể theo Bản đồ hiện trạng vị trí số 43844.KĐ/GĐ-TNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 8/12/2016.

Thời điểm thẩm định giá khu đất này từ tháng 8/2012, mục đích của việc xác định giá đất là làm cơ sở để Công ty TNHH Thiết bị Mê Kong nộp tiền thuê đất hàng năm theo quy định. Mặc dù vậy, đến nay đã qua 16 lần mời thẩm định giá, khu đất này vẫn chưa có kết quả./.