Theo biểu lãi suất mới nhất đầu tháng 7/2020 áp dụng theo hình thức tiết kiệm thường các kì hạn từ 1 tháng - 36 tháng hiện dao động từ 3,3%/năm - 5,7%/năm. Tiết kiệm phát lộc là hình thức gửi có lãi cao nhất với lãi suất kì hạn 1 tháng đến 36 tháng dao động từ 5% – 7%/năm.

Đặc biệt, lãi cuối kì dành cho khách hàng cá nhân thông thường dưới 50 tuổi được điều chỉnh dao động từ 3,35%/năm - 5,3%/năm; còn với khách hàng trên 50 tuổi được cộng thêm mỗi kì hạn 0,3 - 0,4 điểm % (ngoại trừ kì hạn 12 tháng), dao động từ 3,75%/năm - 5,3%/năm.

Vậy so với biểu lãi suất đầu tháng 6, Techcombank đã có sự điều chỉnh giảm từ 0,1 - 0,3 điểm % cho mỗi kì hạn tuỳ theo điều hiện hình thức lĩnh lãi và phân loại khách hàng khác nhau.

Lãi suất dành cho tiết kiệm thường

Lãi suất ngân hàng Techcombank tháng 7/2020

Tiết kiệm Phát Lộc tại quầy

Lãi suất ngân hàng Techcombank tháng 7/2020

Lãi suất tiền gửi Phát Lộc online

Lãi suất ngân hàng Techcombank tháng 7/2020


Mi Trần