Quảng Nam đề xuất đầu tư 12 dự án nhà ở giai đoạn 2021 - 2025

Thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, Quảng Nam đã đề xuất đầu tư 12 dự án phát triển nhà ở.

Theo Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, vừa qua ông Nguyễn Hồng Quang – Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam đã ký văn bản gửi Thường trực UBND tỉnh đề nghị thống nhất danh mục 12 dự án đầu tư. Trong đó 6 dự án ở thị xã Điện Bàn, 2 dự án tại huyện Thăng Bình và 4 dự án còn lại thuộc huyện Phú Ninh.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam đã đề nghị thực hiện 4 dự án nhà ở xã hội, 2 dự án nhà ở thương mại tại thị xã Điện Bàn. Cụ thể, dự án nhà ở thương mại gồm Khu đô thị Vĩnh An (phường Điện An) với tổng diện tích 21,79ha và Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương, quy mô 3,5ha. Được biết tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương nằm trong danh mục các dự án điều chỉnh mục tiêu đầu tư. Để tổ chức lựa chọn lại nhà đầu tư thực hiện dự án này theo đúng quy định của pháp luật, UBND tỉnh đã ban hành chấm dứt hoạt động đầu tư.

Tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đề nghị thực hiện 6 dự án nhà ở

Bốn dự án nhà ở xã hội của thi xã Điện Bàn gồm Khu dân cư thu nhập thấp khu 2, quy mô 4,53ha (thuộc phường Điện Nam Trung); Khu dân cư thu nhập thấp khu 3, quy mô 6,5ha cũng thuộc phường Điện Nam Trung; Khu dân cư thu nhập thấp khu 4 với diện tích 14,2ha nằm trên địa bàn phường Điện Nam Đông và Điện Nam Trung; Khu dân cư thu nhập thấp khu 5 chiếm 4,17ha (phường Điện Nam Trung).

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, các dự án này trước đây có chủ đầu tư là Quỹ đầu tư phát triển tỉnh. Tuy nhiên trong quá trình triển khai phát sinh vướng mắc nên đơn vị này đã dừng thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư. Hiện các dự án được chuyển giao và thuộc quyền quản lý của UBND thị xã Điện Bàn.

Tại huyện Phú Ninh, UBND tỉnh đã đề nghị thực hiện 4 dự án gồm: Khu dân cư Bắc Hòa Bình với diện tích 11,4ha thuộc địa bàn xã Tam Thái; Khu dân cư Cây Sanh rộng 19,8ha tại xã Tam Dân; Khu đô thị Tân Phú chiếm 45,4ha thuộc địa phận thị trấn Phú Thịnh; Khu dân cư Tam Dân quy mô 37,9ha ở xã Tam Dân.

Tỉnh Quảng Nam đề nghị thực hiện 2 dự án tại huyện Thăng Bình là: Khu dân cư nông thôn mới - chợ xã Bình Quý, tổng diện dích khoảng 9,9 ha; Khu dân cư Bình Nguyên chiếm 12ha tại xã Bình Nguyên.

Nhằm có cơ sở thực hiện các thủ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật bắt buộc UBND tỉnh Quảng Nam phải trình phê duyệt danh mục kế kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn.

Quảng Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ xây dựng khoảng 19.6000 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân KCN

Sau khi được lựa chọn nhà đầu tư có trách nhiệm lập, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 (nếu có) đảm bảo phù hợp với nhu cầu, hiệu quả sử dụng đất, loại hình nhà ở, tiêu chuẩn diện tích nhà ở, đảm bảo tuân thủ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, khớp nối hạ tầng khu vực.

Riêng với loại hình nhà ở xã hội, UBND tỉnh cho biết thực hiện Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”; Mới đây UBND tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn trên cơ sở Chương trình phát triển nhà ở Quảng Nam giai đoạn 2021-2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2293/QĐ-UBND.

Tới năm 2030, tỉnh Quảng Nam đặt ra mục tiêu phấn đấu đầu tư xây dựng khoảng 19.600 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp.

Link nội dung: https://dothi.reatimes.vn/quang-nam-de-xuat-dau-tu-12-du-an-nha-o-giai-doan-2021-2025-1498.html