Hà Nội: Tổ chức đấu giá nhiều thửa đất tại ngoại thành

Thời gian gần đây, các quận, huyện ngoại thành Hà Nội liên tục đấu giá đất. Trong tháng 3, Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia phối hợp với UBND huyện Đông Anh sẽ tổ chức đấu giá 72 thửa đất thuộc dự án Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất xã Thụy Lâm. Còn huyện Mê Linh đang phối hợp với một đơn vị tiến hành bán và tiếp nhận hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất đối với 19 thửa đất tại thôn Chu Trần, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội.

 

Tùng Hạnh

Link nội dung: https://dothi.reatimes.vn/ha-noi-to-chuc-dau-gia-nhieu-thua-dat-tai-ngoai-thanh-1698.html