Hà Nội triển khai các biện pháp điều hành, bình ổn giá

UBND TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung theo dõi sát diễn biến cung cầu giá cả thị trường, nhất là các mặt hàng thuộc diện bình ổn giá, các hàng hoá dịch vụ thiết yếu có nhu cầu tăng cao vào các dịp lễ, tết.

Phú Cao

Link nội dung: https://dothi.reatimes.vn/ha-noi-trien-khai-cac-bien-phap-dieu-hanh-binh-on-gia-2085.html