Các ngân hàng sẽ hủy thẻ, xóa tài khoản rác

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng chủ động thông báo cho khách hàng nếu xảy ra vấn đề bất thường trong việc sử dụng thẻ. Vì thế, nhiều ngân hàng đang tiến hành rà soát, xử lý các tài khoản rác, thẻ có nợ quá hạn.

 

Vân Trân

Link nội dung: https://dothi.reatimes.vn/cac-ngan-hang-se-huy-the-xoa-tai-khoan-rac-2154.html