Từ 10/4 thang lương, bảng lương và phụ cấp sẽ thay đổi như thế nào?

Nghị định số 21/2024/NĐ-CP do Chính phủ ban hành về việc thay đổi quy định, xác định quỹ tiền lương kế hoạch, thang lương, bảng lương, phụ cấp lương đối với người lao động, và một số vấn đề khác sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 10/4.

 

Link nội dung: https://dothi.reatimes.vn/tu-104-thang-luong-bang-luong-va-phu-cap-se-thay-doi-nhu-the-nao-2241.html