5 ngày nghỉ lễ, Hà Nội đón gần 740.000 lượt khách

5 ngày nghỉ lễ, Hà Nội đón gần 740.000 lượt khách

Tùng Hạnh

Link nội dung: https://dothi.reatimes.vn/5-ngay-nghi-le-ha-noi-don-gan-740000-luot-khach-2973.html