Xuân 2023 - Nghĩ về kỳ tích và nguồn cội!

06:00 23/01/2023

Xuân này, đất nước thật sự đã ra biển lớn! Ra biển lớn là lúc nhớ về… tất cả! Nhớ nguồn cội, nhớ lúc khó khăn gian khổ, nhưng cũng phải nhớ những điều đang diễn ra trong hiện tại và cả tương lai...

Tiêu điểm