Trong tháng 6/2020, biểu lãi suất Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) có sự thay đổi điều chỉnh tăng giảm ở một số các kì hạn đối với các khoản tiền gửi có kì hạn từ 1 tuần đến 12 tháng. Đa số sự điều chỉnh được diễn ra ở hầu hết hình thức lĩnh lãi.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng ACB đối với tiền gửi kì hạn từ 1 đến 3 tuần có sự điều chỉnh giảm xuống còn 0,2%/năm, thay vì 0,5%/năm như đầu tháng trước. Mức lãi suất này hiện được ngân hàng ACB chỉ áp dụng cho các khoản tiền gửi dưới hình thức lĩnh lãi cuối kì.

Bảng lãi suất Ngân hàng ACB tháng 6/2020


Ngọc Anh