Lãi suất huy động cao nhất của ngân hàng Agribank ở thời điểm hiện tại là 6,5%/năm áp dụng đối với các kì hạn từ 12 tháng trở lên.

Đối với khách hàng cá nhân, lãi suất tiền gửi bằng VND có kì hạn từ 1 tháng trở lên dao động từ 4%/năm đến 6,5%/năm.

Cụ thể, lãi suất huy động kì hạn 1 tháng và 2 tháng cùng ở mức 4%/năm, giảm 0,3 điểm % so với hồi đầu tháng 5/2020 . Lãi suất các kì hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng có sự thay đổi giảm mạnh xuống còn 4,25%/năm thay vì 4,7%/năm như đầu tháng trước.

Lãi suất kì hạn 6 tháng, 7 tháng và 8 tháng là 4,9%/năm, giảm 0,2 điểm % so với thời điểm đầu tháng 5. Lãi suất kì hạn 9 tháng, 10 tháng và 11 tháng cũng giảm nhẹ 0,1 điểm % xuống còn 5,1%/năm.

Đối với loại tiền gửi không kì hạn và tiền gửi thanh toán, lãi suất ngân hàng Agribank đang áp dụng là 0,2%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Agribank cho khách hàng cá nhân:

Biểu lãi suất ngân hàng Agribank đối với doanh nghiệp: Mộc Anh