Bán hàng online vi phạm quyền lợi người tiêu dùng sẽ bị "bêu" tên

Trong Nghị định số 55/2024/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành đã quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Điểm đáng chú ý nhất là đã đưa ra quy định công khai danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh trên không gian mạng có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.