Đề xuất đưa thêm 3 nhóm lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp

Năm 2023, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp chiếm 31,5% lực lượng lao động trong độ tuổi. Mục tiêu đến năm 2030 khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Nhằm mở rộng lưới an sinh, Dự thảo Luật Việc làm sửa đổi đang được lấy ý kiến, Bộ Lao động thương binh & xã hội đề xuất đưa thêm 3 nhóm lao động vào diện đóng bảo hiểm thất nghiệp.