Đề xuất gia hạn tiền thuế, thuê đất năm 2024

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024.

Theo Bộ Tài chính, để tiếp tục góp phần hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp, cá nhân tập trung vốn vào sản xuất, kinh doanh, từ đó tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế, cơ quan này đề xuất tiếp tục gia hạn thời hạn nộp các loại thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất năm 2024. Ước tính tổng số thuế được gia hạn theo các chính sách tại dự thảo Nghị định là gần 84.000 tỷ đồng.  

tien-thue-dat-1715770230.jpg

Ước tính tổng số thuế được gia hạn theo các chính sách tại dự thảo Nghị định là gần 84.000 tỷ đồng

 

Cụ thể, đối với thuế GTGT, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 5 tháng với số thuế của tháng 5,6/2024 đối với trường hợp nộp thuế theo tháng và quý II/2024 với trường hợp nộp theo quý; gia hạn 4 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 7/2024, 3 tháng đối với số thuế của tháng 8/2024, 2 tháng đối với thuế của tháng 9/2024 với trường hợp nộp thuế GTGT theo tháng và quý III/2024 với trường hợp nộp thuế theo quý.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, tổng số thuế GTGT được gia hạn nộp từ tháng 5-9/2024 và quý II, III/2024 đạt khoảng 52.400 tỉ đồng.

Đối với TNDN, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế với số thuế tạm nộp của quý II kỳ tính thuế năm 2024 là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn theo quy định của pháp luật. Ước tính số thuế tạm nộp qúy II/2024 được gia hạn khoảng 27.600 tỉ đồng.

Tuy nhiên, số thu ngân sách nhà nước của năm 2024 không giảm do doanh nghiệp phải thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước chậm nhất là ngày 31/12/2024.

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời gian nộp thuế GTGT, TNCN đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2024. Thời hạn thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 30/12/2024.

Liên quan đến tiền thuê đất, theo quy định hiện hành,thời hạn nộp tiền thuê đất hàng năm là 2 kỳ. Kỳ thứ nhất nộp 50% chậm nhất là ngày 31/5, kỳ thứ hai nộp đủ phần còn lại chậm nhất là ngày 31/10 hàng năm.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời gian nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền phát sinh phải nộp năm 2024 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân thuộc đối tượng quy định đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm là 6 tháng, kể từ ngày 31/5/2024. Dự kiến số tiền thuê đất được gia hạn khoảng 3.200 tỷ đồng.

Bên cạnh việc gia hạn thời gian nộp các loại thuế, Bộ Tài chính cũng đang lấy ý kiến các đơn vị liên quan để trình Chính phủ đề xuất tiếp tục thực hiện giảm 2% thuế GTGT trong 6 tháng cuối năm. 

Theo báo cáo kết quả thực hiện việc chính sách giảm 2% thuế theo Nghị định 110, trong 3 tháng đầu năm, số thuế GTGT được giảm đạt khoảng 11.488 tỷ đồng, dự kiến 6 tháng đầu năm số thu giảm khoảng 23.488 tỷ đồng. Nếu tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng cho 6 tháng cuối năm thì dự kiến cả năm 2024 giảm thu khoảng 47.488 tỷ đồng.

Trước đó, nhằm phục hồi sản xuất kinh doanh do chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế, liên tiếp 4 năm từ năm 2020 - 2023, Bộ Tài chính cũng đã thực hiện gia hạn thuế GTGT, thuế TNDN, TNCN, thuế TTĐB và tiền thuê đất; miễn, giảm thuế TNDN, thuế TNCN, thuế GTGT, thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường, tiền thuê đất... để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.