Đề xuất đánh thuế VAT với hàng hóa giá trị nhỏ nhập khẩu qua sàn thương mại điện tử

Ngành thương mại điện tử tại Việt Nam đang có sự bùng nổ mạnh mẽ về số lượng, đặc biệt là những hàng hoá có giá trị nhỏ. Vì thế, vấn đề đánh thuế VAT đối với các mặt hàng này khi nhập khẩu qua sàn thương mại điện tử sẽ tạo ra sự công bằng đối với các nhà bán lẻ trong nước và quốc tế.