Đề xuất thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận

Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng dự thảo Nghị quyết thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất đối với đất khác.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh vừa ký quyết định thành lập ban soạn thảo và tổ biên tập Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất đối với đất khác.

Ban soạn thảo gồm 33 thành viên do ông Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, làm trưởng ban. Ông Đào Trung Chính, Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất (Bộ Tài nguyên và Môi trường), làm phó trưởng ban thường trực.

Đề xuất thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận - 1

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh (Ảnh: Phạm Thắng).

Tổ biên tập gồm 45 thành viên do ông Đào Trung Chính làm tổ trưởng. Ông Vũ Sỹ Kiên, Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, làm phó tổ trưởng thường trực; ông Nguyễn Ngọc Tuyến, Trưởng phòng Phòng Phát triển tài nguyên đất, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, làm phó tổ trưởng.

Ban soạn thảo và tổ biên tập có trách nhiệm phối hợp với đơn vị liên quan hoàn thành việc xây dựng nghị quyết trên theo tiến độ và các thủ tục do pháp luật quy định để trình Chính phủ.

Đầu tháng 3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội liên quan về dự thảo nghị quyết trên.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo thực trạng, đề xuất cụ thể về giải quyết vướng mắc liên quan đến việc thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất đối với đất khác về Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép đưa đề án thí điểm nêu trên vào chương trình làm việc của Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 vào tháng 5/2024 đảm bảo theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đề xuất thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận - 2

Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường (Ảnh: Đình Trung).

"Rất cần thiết"

Sau khi Luật Đất đai (sửa đổi) có hiệu lực thi hành (1/1/2025), thị trường bất động sản được dự báo sẽ chỉ có các dự án nhà ở thương mại là dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án khu dân cư nông thôn được hình thành thông qua việc Nhà nước thu hồi đất hoặc các dự án được chuyển mục đích sử dụng đất để làm nhà ở thương mại do đang có đất ở và đất khác (theo quy định tại khoản 6 Điều 127 Luật Đất đai năm 2024).

Việc đó dẫn đến hạn chế sự phát triển của thị trường bất động sản, không thực hiện được đầy đủ chủ trương của Nghị quyết số 18-NQ/TW về "Tiếp tục thực hiện cơ chế tự thỏa thuận giữa người dân và doanh nghiệp trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án đô thị, nhà ở thương mại".

Hơn nữa, Luật Đất đai năm 2024 chỉ cho phép nhà đầu tư đang có quyền sử dụng "đất ở" hoặc "đất ở và đất khác" được chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại (đoạn 2 khoản 6 Điều 127).

Điều này khiến các dự án sản xuất, kinh doanh (ví dụ các khu công nghiệp, khu du lịch đã được Nhà nước điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành đất ở) không triển khai được quy hoạch đã điều chỉnh, dẫn đến lãng phí ngân sách nhà nước trong công tác lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, những vấn đề đó đặt ra yêu cầu phải xây dựng Nghị quyết của Quốc hội cho phép thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất mà đất đó không phải là đất ở để cho phép tổ chức thực hiện trên thực tế.