Hà Nội: Doanh nghiệp trông giữ xe phải áp dụng công nghệ thu phí “không chạm”

Thời gian tới, để tăng cường công tác quản lý Nhà nước, hạn chế việc "chạm" trong trông giữ xe, Sở GTVT Hà Nội đã cấp phép cho doanh nghiệp trông giữ xe trên địa bàn Thành phố tiến hành thí điểm công nghệ trong thu phí đỗ xe không dùng tiền mặt.