Hà Nội: 705 dự án chậm tiến độ sử dụng đất được xử lý

Trong báo cáo kết quả UBND thành phố Hà Nội gửi HĐND thành phố, tính đến hết ngày 15/6/2024 đã có 705 trên tổng số 712 dự án có kết luận thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và chỉ đạo xử lý, giao các đơn vị tiếp tục giám sát, đẩy nhanh tiến độ đầu tư đưa đất vào sử dụng.