Hà Nội phấn đấu giải ngân đầu tư công đạt 95%

Thành phố Hà Nội phấn đấu hoàn thành kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 ở mức cao nhất, tỷ lệ giải ngân các năm 2024, 2025 đạt tối thiếu 95% kế hoạch.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 143/KH-UBND về thúc đẩy triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024, năm 2025 và các công trình trọng điểm của thành phố.

Để đạt được kế hoạch đã đặt ra, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai 5 chuyên đề gồm: đẩy nhanh việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư để đảm bảo điều kiện bố trí kế hoạch vốn theo quy định; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, các dự án trong từng ngành, lĩnh vực; giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các dự án đang triển khai; đánh giá tổng thể tình hình thực hiện, khả năng giải ngân vốn đầu tư công để tham mưu điều chỉnh, điều hành; định hướng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030.

dau-tu-cong-1715657551.jpg

Hà Nội quyết tâm đẩy nhanh công tác giải ngân đầu tư công

Về công tác giải ngân đầu tư công trong thời gian qua, ông Trương Việt Dũng, Chánh văn phòng UBND thành phố Hà Nội cho biết, nếu năm 2021 giải ngân được gần 37.000 tỷ đồng (đạt 79,2% kế hoạch), năm 2022 giải ngân trên 45.000 tỷ đồng (đạt 87,8% kế hoạch), thì năm 2023 tăng lên 54.100 tỷ đồng (đạt 94,4% kế hoạch so với thành phố giao,115,9% so với được giao); giải ngân năm 2024 tính đến ngày 31/3 đạt 7.784 tỷ đồng, tương đương đtạ 9,6% kế hoạch được giao.

Tuy nhiên, để hoàn thành kế hoạch trung hạn thì khối lượng công việc phải triển khai từ nay đến hết năm 2025 vẫn còn rất nhiều, từ công tác chuẩn bị đầu tư đến triển khai thực hiện các dự án.

Cụ thể, 65 dự án đã được dự kiến nguồn vốn để triển khai nhưng chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư, 178 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa được phê duyệt dự án, kết quả giải ngân các dự án cấp thành phố chưa cao, nhiều công trình chậm tiến độ, đặc biệt là các công trình trọng điểm, nhiều dự án còn khó khăn vướng mắc.

Về các dự án cấp thành phố trong lĩnh vực giao thông, trong giai đoạn 2021-2025, Hà Nội triển khai 242 dự án với kế hoạch vốn trên 124.000 tỷ đồng, chiếm 61,8% tổng vốn bố trí cho mọi lĩnh vực. Trong đó, 53 đã hoàn thành, hiện thành phố đang triển khai 143 dự án. Còn lại 46 dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư và chưa phê duyệt dự án.

Đáng chú ý, trong năm 2024, thành phố phấn đấu khởi công dự án cầu Tứ Liên và đường từ cầu Tứ Liên đến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên với tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng; cầu Trần Hưng Đạo (dự kiến tổng mức đầu tư 16.100 tỷ đồng) vào quý IV/2024. Đồng thời, cố gắng phê duyệt chủ trương đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc) để khởi công năm 2026.

Về việc chuẩn bị dự án đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 3.2, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai dự kiến trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định năm 2025. Đây đều là các dự án có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, phức tạp.

Năm 2024, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công của thành phố là 81.033 tỷ đồng (gấp 1,72 lần so với đầu năm 2023), trong đó đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất là 36.100 tỷ đồng (gấp 2,24 lần so với kế hoạch năm 2023 giao đầu năm).