Hà Nội sẽ có cơ quan phục vụ hành chính công

Mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký quyết định số 3248/QĐ- UBND thành lập Tổ Biên tập xây dựng Đề án thành lập Cơ quan phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội. Đây là tổ chức hành chính chuyên trách một cấp về cung cấp dịch vụ công giúp phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, nhanh hơn, chuyên nghiệp hơn…