Hà Nội: Từ 1/6 bộ phận một cửa các cấp triển khai không dùng tiền mặt

Từ ngày 1/6, người dân khi đến giao dịch tại bộ phận một cửa các cấp của thành phố thì sẽ không dùng tiền mặt để thanh toán phí, lệ phí mà áp dụng giải pháp phần mềm sinh mã QR động. Việc này nhằm để thuận tiện hơn cho người dân và cán bộ trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.