Theo đó, sau phiên giải trình giữa tháng 8 vừa qua, UBND thành phố đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, theo dõi, xử lý đối với 39 dự án bị chấm dứt hoạt động, vi phạm pháp luật về đất đai.

Đồng thời, yêu cầu thanh tra, kiểm tra, rà soát đối với 383 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn.

Kết quả đối với 47 dự án thu hồi tính đến ngày 15/11/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã kiểm tra và Sở Tài nguyên và Môi trường đã rà soát, thu hồi với 39 dự án dừng triển khai, chấm dứt hoạt động.

Trong đó 16 dự án đã chấm dứt hoạt động theo quy định; 4 dự án đã chấm dứt hoạt động dự án của nhà đầu tư cũ và giao nhà đầu tư khác thực hiện hoặc thu hồi để quản lý; 14 dự án chậm triển khai, đang thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động dự án theo quy định; 5 dự án đang rà soát, kiểm tra.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND TP. Hà Nội ban hành 5 quyết định thu hồi đất vi phạm, bãi bỏ quyết định với tổng diện tích 110.842m2 đất.

Phối cảnh Dự án khu đô thị mới Vinalines, một trong những dự án treo gần 1 thập kỉ qua.

Phối cảnh Dự án khu đô thị mới Vinalines, một trong những dự án treo gần 1 thập kỉ qua.

Đối với 8 dự án không triển khai, vi phạm pháp luật về đất đai, đầu tư; trong đó 4 dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND thành phố ban hành quyết định thu hồi với tổng diện tích trên 2.677.986,6m2 đất; 4 dự án đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND thành phố xem xét, xử lý theo quy định.

Cũng theo báo cáo, ngoài 47 dự án nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục lập hồ sơ trình UBND thành phố thu hồi đối với 3 dự án với tổng diện tích 127.901m2 đất. Cả 3 dự án này đều đã ban hành thông báo thu hồi đất để thực hiện thu hồi đất theo quy định..

Ngoài ra có 5 dự án với tổng diện tích 62.225m2 đất, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình UBND thành phố ban hành quyết định thu hồi.

Danh sách đã có quyết định thu hồi đất của Hà Nội gồm nhiều dự án khu đô thị như: Dự án khu đô thị mới Vinalines (Cty CP bất động sản Vinaline - Vĩnh Phúc); Dự án khu đô thị mới Việt Á (Cty CP Tập đoàn đầu tư thương mại công nghiệp Việt Á); Khu đô thị mới BMC Thăng Long (Cty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại - Bộ Công Thương); Dự án khu đô thị mới Prime Group (Cty CP Prime Group)… Trong số này, Dự án khu đô thị mới Vinalines, Dự án khu đô thị mới Việt Á... đã được chấp thuận chủ trương từ gần 10 năm nay nhưng không triển khai đầu tư.

Mỹ Thuận