Thực phẩm cao cấp Homefarm 

Từ ngày 16/10/2020 - 01/11/2020, Thực phẩm cao cấp Homefarm khuyến mãi 50% các mặt hàng mừng đồng khai trương ba cửa hàng mới tại khu vực Hà Nội: