VIB tiếp tục triển khai nhiều hình thức gửi tiền tiết kiệm trong tháng 7 này. Lãi suất cao nhất áp dụng tại ngân hàng hiện là 7,6%/năm đối với các khoản tiền gửi từ 100 triệu đồng trở lên tại kì hạn từ 15 đến 36 tháng.

Lãi suất dao động từ 0,6 - 6,8% cho các kỳ hạn từ 6 - 15 tháng, tuỳ điều kiện số tiền gửi.

Đặc biệt, lãi suất cao nhất hiện nay đang được áp dụng tại ngân hàng VIB là 6,8%/năm dành cho các khoản tiền gửi từ 1 tỉ đồng trở lên tại kì hạn 24 tháng và 36 tháng.

Lãi suất ngân hàng VIB tiết kiệm thường tại quầy

Lãi suất ngân hàng VIB tháng 7/2020

Lãi suất ngân hàng VIB tiết kiệm trực tuyến

Lãi suất ngân hàng VIB tháng 7/2020


Thanh Vân