Lo ngại thiếu điện tiếp diễn, Bộ Công Thương cùng EVN ráo riết chỉ đạo

Trước nguy cơ thiếu điện có thể xảy ra trong thời gian sắp tới, Bộ Công Thương cùng với EVN đã và đang đưa ra những chỉ đạo và các biện pháp để khắc phục tình trạng thiếu điện diện rộng.