Nhiều doanh nghiệp chủ động tăng lương sớm để giữ chân nhân viên

Mặc dù đến ngày 1/7, lương cơ bản của công nhân viên chức mới tăng nhưng nhiều doanh nghiệp đã thực hiện việc tăng lương sớm cho nhân viên để họ yên tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp lâu dài.