Phạt tới 10 triệu đồng đối với những cá nhân không đăng ký sử dụng đất

Những cá nhân, tổ chức sử dụng đất tại đô thị từ sau ngày 5/1/2020 mà không đăng ký có thể sẽ bị xử phạt tới 10 triệu đồng. Đây là thông tin đã được nêu rõ trong dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, do Bộ Tài nguyên và Môi trường soạn thảo và hiện đang được lấy ý kiến.