Lộ diện các “ông lớn” ngành dầu khí lãi lớn vượt kế hoạch

2023 là một năm nhiều biến động và khó khăn đối với các tập đoàn kinh tế lớn, song kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành dầu khí đều ghi nhận báo lãi đậm và vượt kế hoạch lợi nhuận.

Các doanh nghiệp lớn ngành dầu khí như Lọc hoá dầu Bình Sơn, Petrolimex, PV Drilling hay PV Gas… đều báo lãi lớn và vượt kế hoạch đề ra năm 2023.

Trong quý IV/2023, Lọc hóa dầu Bình Sơn (UPCoM: BSR) - sở hữu nhà máy Dung Quất ghi nhận tăng so với cùng kỳ năm 2022, doanh thu đạt 41.932 tỷ đồng. Lãi sau thuế tăng 28% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 2.269 tỷ đồng. 

Các doanh nghiệp lớn ngành dầu khí đều báo lãi lớn và vượt kế hoạch đề ra năm 2023 (Ảnh minh họa).

Đối với Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV Gas - mã: GAS), quý IV/2023, mức doanh thu tăng 2% so với cùng kỳ, đạt 22.571 tỷ đồng. Năm 2023, PV Gas đặt mục tiêu doanh thu thuần là 76.440 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 6.540 tỷ đồng. Kết quả PV Gas vượt gần 18% kế hoạch doanh thu và vượt hơn 50% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling - mã: PVD) ghi nhận doanh thu thuần quý IV/2023 tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 1.747 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 194 tỷ đồng.

Theo ghi nhận, đây là năm lợi nhuận cao nhất của PVD từ sau 2015. Lũy kế cả năm 2023, PV Drilling ghi nhận doanh thu hơn 5.811 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2022; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 540 tỷ đồng, trong khi năm 2022 lỗ 154,8 tỷ đồng. Với kết quả này, PV Drilling đã vượt gần 8% mục tiêu doanh thu và gấp 5,4 kế hoạch lãi sau thuế cả năm.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex - mã: PLX) có một năm kinh doanh khá ấn tượng. Cụ thể, luỹ kế cả năm 2023, Petrolimex ghi nhận doanh thu 304.171 tỷ đồng, giảm gần 10% so với kết quả thực hiện được năm 2022 nhưng ngược lại, lợi nhuận sau thuế lại ghi nhận tăng mạnh tới 60% (hơn gấp đôi), lên mức 3.052 tỷ đồng - tương ứng lãi hơn 8 tỷ đồng mỗi ngày.

So với kế hoạch được ĐHĐCĐ 2023 thông qua, Công ty vượt 44% chỉ tiêu doanh thu và vượt gần 22% mục tiêu lợi nhuận trước thuế của cả năm. Kết quả lũy kế của Petrolimex tăng mạnh nhờ 2 quý đầu rực sáng và khoản lãi khủng từ việc thoái vốn khỏi PGB ghi nhận trong quý III.

Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil - mã: OIL) đang chiếm thị phần thứ hai chỉ sau Petrolimex. PV OIL cho biết sản lượng tiêu thụ cả năm 2023 ước đạt mức cao nhất lịch sử hoạt động và về đích sớm 2 năm so với mục tiêu đã đề ra trong Kế hoạch phát triển giai đoạn 2020 - 2025. Tính riêng quý IV/2023, PV OIL ước đạt 33.120 tỷ đồng doanh thu, tăng 33% so với cùng kỳ.

 

Link nội dung: https://dothi.reatimes.vn/lo-dien-cac-ong-lon-nganh-dau-khi-lai-lon-vuot-ke-hoach-1191.html