Từ ngày 1/7/2024: Trẻ em dưới 6 tuổi có thể làm thẻ căn cước

Bộ Công an đang đề xuất 2 mẫu thẻ dành cho người từ 0 - 6 tuổi và từ 6 tuổi trở lên. Trường hợp từ 0 - 6 tuổi, mặt trước của thẻ căn cước sẽ không có ảnh của người được cấp thẻ. Còn trường hợp từ 6 tuổi trở lên, mẫu thẻ căn cước sẽ theo quy chuẩn chung.

Từ ngày 1/7/2024, Luật Căn cước chính thức có hiệu lực

Luật Căn cước sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2024. Một trong những nội dung quan trọng được nhiều người dân quan tâm khi luật có hiệu lực là đổi thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước.

Theo đại tá Vũ Văn Tấn - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an, từ ngày 1/7, Bộ Công an sẽ triển khai cấp thẻ căn cước. Với thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày Luật Căn cước có hiệu lực thì vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ. Sau đó, công dân mới phải đổi sang thẻ căn cước, trừ trường hợp công dân có nhu cầu đổi từ thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước.

Những trường hợp phải đổi thẻ căn cước: Công dân đủ 14 tuổi chưa từng được cấp thẻ căn cước công dân; thẻ căn cước công dân hết thời hạn sử dụng; người có nhu cầu đổi từ thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước hoặc có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân.

Một quy định mới quan trọng trong Luật Căn cước là người dưới 14 tuổi sẽ được cấp thẻ căn cước (theo nhu cầu chứ không bắt buộc). Để triển khai việc này, Bộ Công an đang đề xuất 2 mẫu thẻ dành cho người từ 0 - 6 tuổi và từ 6 tuổi trở lên. Trường hợp từ 0 - 6 tuổi, mặt trước của thẻ căn cước sẽ không có ảnh của người được cấp thẻ. Còn trường hợp từ 6 tuổi trở lên, mẫu thẻ căn cước sẽ theo quy chuẩn chung.

Trẻ em từ 0 - 6 tuổi, nếu có nhu cầu làm thẻ căn cước thì việc cấp thẻ sẽ thông qua người đại diện hợp pháp. Người đại diện hợp pháp sẽ thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi thông qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia (VNeID). Nhóm công dân này sẽ không phải thu nhận thông tin nhận dạng và thông tin sinh trắc học.

Khoảng 15 triệu thẻ căn cước sẽ được cấp trong năm đầu tiên luật có hiệu lực

Theo dự tính, khi Luật Căn cước chính thức có hiệu lực thì trung bình mỗi năm Bộ Công an sẽ cấp thẻ căn cước cho khoảng 10 triệu trường hợp, trong đó 3 triệu thẻ cấp mới cho công dân đến độ tuổi và các trường hợp trẻ em có nhu cầu, 3 triệu thẻ cho các trường hợp cấp lại và 4 triệu thẻ cho các trường hợp đổi thẻ.

Tuy nhiên, Bộ Công an dự báo số lượng thẻ căn cước được cấp sẽ cao hơn trong năm đầu tiên, do đây là thời điểm bắt đầu thực hiện quy định mới, nhận được nhiều sự quan tâm của người dân, thẻ căn cước theo luật mới cũng có nhiều ưu điểm và hình thức đẹp, hiện đại hơn…

Theo dự tính đó, Bộ Công an sẽ thực hiện cấp khoảng 15 triệu thẻ căn cước, bao gồm: 5 triệu thẻ cấp mới cho các trường hợp đủ 14 tuổi và các trường hợp trẻ em dưới 14 tuổi có nhu cầu; 3 triệu thẻ đối với các trường hết hạn thẻ căn cước công dân; 7 triệu thẻ với các trường hợp có nhu cầu đổi từ thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước.

Bộ Công an cũng cho biết, những người được cấp thẻ căn cước lần đầu sẽ không bị mất phí.

Link nội dung: https://dothi.reatimes.vn/tu-ngay-1-7-2024-tre-em-duoi-6-tuoi-co-the-lam-the-can-cuoc-1479.html