Đề xuất công bố chi tiết dự án địa ốc trên hệ thống thông tin các tỉnh

Doanh nghiệp có thể phải công khai đầy đủ thông tin dự án bất động sản trên hệ thống thông tin nhà ở, thị trường địa ốc của các tỉnh. Yêu cầu này được đề cập tại điều 4 - công khai thông tin bất động sản, dự án đưa vào kinh doanh trong dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản.

 

Thúy Anh

Link nội dung: https://dothi.reatimes.vn/de-xuat-cong-bo-chi-tiet-du-an-dia-oc-tren-he-thong-thong-tin-cac-tinh-1629.html