Việt Nam trở thành nhà xuất khẩu rau quả lớn thứ 2 vào thị trường Trung Quốc

Năm 2023, Việt Nam đã vượt Chile trở thành nước xuất khẩu rau quả lớn thứ 2 sang Trung Quốc nhờ giá trị xuất khẩu sầu riêng tăng vọt.

 

Phú Cao

Link nội dung: https://dothi.reatimes.vn/viet-nam-tro-thanh-nha-xuat-khau-rau-qua-lon-thu-2-vao-thi-truong-trung-quoc-1-1649.html