Hà Nội tổ chức khảo sát chất lượng cho 100.000 học sinh lớp 11

Hôm nay, ngày 12/3, khoảng 100.000 học sinh lớp 11 tại Hà Nội đã tham gia làm bài khảo sát chất lượng với hai môn Ngữ văn và Toán. Đây là lần đầu tiên Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức cho học sinh lớp 11 làm bài khảo sát, trong khi mọi năm chỉ áp dụng cho học sinh lớp 12.

 

Hồng Phan

Link nội dung: https://dothi.reatimes.vn/ha-noi-to-chuc-khao-sat-chat-luong-cho-100000-hoc-sinh-lop-11-1660.html