Bài toán khó để thu hút nhân tài cho “thung lũng Silicon” của Hà Nội

Khu Công nghệ cao (CNC) Hòa Lạc được ví như "thung lũng Silicon" của Hà Nội nhưng trong hơn hai thập kỷ qua khu công nghệ cao này lại chưa thể phát triển được như kỳ vọng, việc thu hút nhân tài vẫn còn nhiều khó khăn.

 

Vân Trân

Link nội dung: https://dothi.reatimes.vn/bai-toan-kho-de-thu-hut-nhan-tai-cho-thung-lung-silicon-cua-ha-noi-1742.html