Đẩy mạnh đầu tư hệ thống ITS trên các tuyến cao tốc ở Việt Nam

Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã gửi văn bản tới UBND các tỉnh, thành phố và Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đề nghị triển khai đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống ITS (giao thông thông minh) trên các tuyến đường cao tốc.

ITS gồm các thiết bị quan sát, đo tốc độ xe, camera giám sát và hệ thống thu phí tại các trạm thu phí trên tuyến. Trung tâm điều hành sẽ là nơi nhận dữ liệu từ các thiết bị ITS.

ITS có khả năng tăng kết nối giữa con người với phương tiện, kết cấu hạ tầng đường bộ cao tốc, tối ưu hóa hiệu suất khai thác, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, hiệu quả.

duong-cao-toc-927jpg-1710763485.webp

Bộ Giao thông Vận tải lên lộ trình triển khai thực hiện hệ thống giao thông thông minh trên các tuyến cao tốc (Ảnh minh họa)

Trong “Đề án định hướng trong đầu tư, vận hành khai thác hệ thống giao thông thông minh trên đường bộ cao tốc”, Bộ Giao thông Vận tải xác định cần quy hoạch, triển khai, quản lý đồng bộ và thống nhất trên phạm vi cả nước.

Lộ trình chi tiết được chia làm ba giai đoạn:

Giai đoạn 1 (dự kiến đến năm 2025), Bộ Giao thông Vận tải sẽ xây dựng quy hoạch hệ thống ITS quốc gia đến năm 2030 và hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan. Đồng thời, hoàn thiện và thống nhất mô hình các giai đoạn phát triển của hệ thống thu phí không dừng ETC, triển khai đầu tư hệ thống thu phí không dừng trên các tuyến cao tốc nhằm phù hợp với điều kiện, đảm bảo tính đồng bộ trên toàn hệ thống đường cao tốc.

Giai đoạn 2 (2025 – 2030), dự kiến xây dựng trung tâm quản lý, điều hành giao thông quốc gia, kết nối các trung tâm quản lý, điều hành và vận hành trung tâm quản lý, điều hành giao thông quốc gia.

Giai đoạn 3 (sau 2030), tiếp tục hoàn thiện hệ thống ITS trên các tuyến cao tốc được đầu tư hoàn chỉnh, kết nối các trung tâm ITS tuyến thuộc địa phương về trung tâm điều hành giao thông quốc gia. Bên cạnh đó, vận hành trung tâm quản lý, điều hành giao thông quốc gia trên cả nước.

Bộ Giao thông Vận tải cho biết thêm, một số tuyến đường đã hoàn thiện hệ thống giao thông thông minh ITS trong quá trình đầu tư, xây dựng dự án và hoạt động đồng bộ, có hiệu quả khi đưa vào khai thác. Từ đó, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị UBND các tỉnh, thành phố, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo các chủ đầu tư, tư vấn và các cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm rà soát, nghiên cứu triển khai đầu tư xây dựng hệ thống ITS và trung tâm quản lý điều hành giao thông tuyến.

Khi triển khai cần đảm bảo thực hiện mô hình tương thích kết nối với chuẩn hệ thống ITS của thế giới và phù hợp với điều kiện Việt Nam. Đồng thời, áp dụng công nghệ tiên tiến, trang thiết bị hiện đại, đảm bảo tính đồng bộ giữa các đơn vị để khai thác hiệu quả và nâng cao năng lực quản lý điều hành.

Linh Trang

Link nội dung: https://dothi.reatimes.vn/day-manh-dau-tu-he-thong-its-tren-cac-tuyen-cao-toc-o-viet-nam-1844.html