Bác đề xuất trích 70% tiền xử phạt vi phạm hành chính cho cảnh sát giao thông

Trước đề xuất trích tối thiểu 70% khoản tiền xử phạt cho lực lượng cảnh sát giao thông, ông Hoàng Thanh Tùng - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật nhận định, nếu bổ sung vào dự thảo Luật thì Chính phủ phải có báo cáo đánh giá tác động đến ngân sách Nhà nước như thế nào, tính phù hợp với các quy định pháp luật liên quan ra sao…

bac-de-xuat-1-1711364225.jpg
Chính phủ đã bác đề xuất lực lượng cảnh sát giao thông được trích tối thiểu 70% khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính

Tại phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự án Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ trình lên có nội dung: Lực lượng cảnh sát giao thông được trích không thấp hơn 70% khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách Nhà nước và không thấp hơn 30% khoản tiền thu được từ đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách Trung ương theo quy định của pháp luật.

Ý kiến về quy định này, ông Hoàng Thanh Tùng - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật nhận định, đề xuất trên là mới nên nếu bổ sung vào dự thảo Luật thì Chính phủ phải có báo cáo đánh giá tác động như tác động đến ngân sách Nhà nước như thế nào, tính phù hợp với các pháp luật có liên quan ra sao…

Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính, tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính phải được nộp toàn bộ vào ngân sách Nhà nước. Tiền này phải được quản lý và sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước. Theo ông Hoàng Thanh Tùng, đầu tư cho lực lượng cảnh sát giao thông và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ là cần thiết. Tuy nhiên, nếu trích từ tổng tiền thu được trong lĩnh vực này hay ngân sách Nhà nước bố trí theo quy định chung thì cần làm rõ ràng, rành mạch và phải bảo đảm sự thống nhất.

bac-de-xuat-1711364225.jpg
Đề xuất trích 30% khoản tiền thu được từ đấu giá biển số xe cũng bị loại bỏ

Về quy định trích 30% khoản tiền thu được từ đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách Trung ương, ông Hoàng Thanh Tùng chia sẻ, đây cũng là quy định mới so với dự thảo Chính phủ trình tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV. Theo Nghị quyết 73 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe thì quy định này không phù hợp. Nó cũng không phù hợp với Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công nêu rõ toàn bộ tiền xử lý tài sản công (biển số xe là tài sản công) được nộp vào tài khoản tạm giữ tại kho bạc Nhà nước; sau khi trừ đi chi phí có liên quan đến xử lý tài sản, phần còn lại phải được nộp toàn bộ vào ngân sách Nhà nước. Ngay tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cũng nêu rõ, tiền thu được từ đấu giá biển số xe sau khi trừ các khoản chi phí, phải được nộp vào ngân sách Trung ương.

Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận và tiếp thu các ý kiến, Chính phủ đã bác đề xuất lực lượng cảnh sát giao thông được trích tối thiểu 70% khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính. Sau khi loại bỏ đề xuất trên thì tại khoản 1 điều 5 của dự thảo Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ chỉ còn quy định: "Huy động, sử dụng các nguồn lực để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; bảo đảm ngân sách, cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị hiện đại, các điều kiện bảo đảm và nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của lực lượng trực tiếp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ".

Vũ Dũng

Link nội dung: https://dothi.reatimes.vn/bac-de-xuat-trich-70-tien-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-cho-canh-sat-giao-thong-2026.html