Đề xuất sinh viên làm thêm không quá 20 giờ/tuần

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất học sinh, sinh viên đủ tuổi lao động được làm thêm nhưng không quá 20 giờ/tuần và phải thực hiện quy định của pháp luật về lao động.

Hồng Phan

Link nội dung: https://dothi.reatimes.vn/de-xuat-sinh-vien-lam-them-khong-qua-20-giotuan-2033.html