Liên danh Vinhomes đầu tư 74.500 tỷ đồng làm dự án Khu đô thị mới Tân Mỹ

Liên danh Thái Sơn - Đại An thuộc công ty con của CTCP Vinhomes là đơn vị duy nhất tham gia vào dự án xây dựng Khu đô thị mới Tân Mỹ với tổng vốn đầu tư 74.500 tỷ đồng.

Ngân Thị

Link nội dung: https://dothi.reatimes.vn/lien-danh-vinhomes-vig-dau-tu-74500-ty-dong-lam-du-an-khu-do-thi-moi-tan-my-co-dien-tich-930-ha-2061.html